Az Útvonalkönyv

Magyarországon a vasúti közlekedés forgalmi és műszaki szabályait hosszú ideig szinte csak a vasútüzemeltető MÁV Zrt. határozta meg, általa kiadott utasí­tásaival. Ez azonban gyökeresen megváltozott; egy – azóta az uniós jog elsőbbsége miatt hatályát veszett –  közlekedési miniszteri rendeletben foglaltak szerint 2011. március 1-től Magyarországon is alkalmazni kell több, az Európai Unió által határozatban kiadott Átjárhatósági Műszaki Előí­rást (ÁME, TSI).

Az említett rendelet és az OPE TSI előí­rásai 2011. márciusától kötelezővé tették az Útvonalkönyv alkalmazását. Ennek a korábban ismeretlen dokumentumnak tartalmaznia kell a vonalak és a pályamenti berendezések (sebességadatok, szolgálati helyek jellemzői, lejtviszonyok, fázishatárok, stb.) leí­rását.

Az Útvonalkönyvet nem a pályahálózat-működtetők adják ki; elkészítésükről a vasútvállalatoknak maguknak kell gondoskodniuk és a vonataikat továbbí­tó mozdonyvezetők rendelkezésére bocsátaniuk – a megszokott menetrendi segédkönyvek, lassúmenet kimutatások és egyéb dokumentumok mellett.

A SafeTrain Kft. vállalja az Útvonalkönyvek elkészí­tését, illetve az eddig elkészí­tett Útvonalkönyvek évi kétszeri frissítését.

Az útvonalkönyvek kétféle kivitelben érhetőek el:

Szolgáltatások

Vasútvállalatoknak

Vasútbarátoknak

Állomási helyszínrajzok X X
Vonali helyszínrajzok X X
Elágazások helyszínrajzai X X
Irányítási körzetek elérhetőségei X
Szolgálati helyek elérhetőségei X
Rádiócsatornák X
Lejtviszonyok X
Jelzők elhelyezése X X

 

Útvonalkönyv minta

Útvonalkönyv minta: Tatabánya – Oroszlány