Monthly Archives: August 2010

Az Útvonalkönyv használatát előíró rendeletről

A forgalom lebonyolí­tásával kapcsolatban állók mindennapi munkáját érintő rendelkezéseket tartalmaz a a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer üzemeltetési és forgalomirányí­tási alrendszerével kapcsolatos kölcsönös átjárhatóságára vonatkozó műszaki előí­rásokról szóló 18/2010 KHEM rendelet. Bár lapunk megjelenésekor már hatályba lépett, rendelkezéseit azonban csak 2010. szeptember 1-jétől kell alkalmazni. A rendelet 2009/107/EK bizottsági határozatnak való megfelelést szolgálja.

Continue reading