Miért fontos?

Az OPE TSI szerint a mozdonyvezetők számára biztosí­tani kell a vonalak, és az azokhoz kapcsolódó pályamenti berendezések leí­rását minden olyan vonalra, amelyen dolgozni fognak, és amelyek a munkavégzéssel kapcsolatosak. Ezeket az információkat egy Útvonalkönyv nevű egységes dokumentumba kell foglalni Az Útvonalkönyv lehet nyomtatott vagy elektronikus dokumentum.

Az Útvonalkönyvben minimálisan megadandó adatok:

 • általános üzemi jellemzők,
 • lejtviszonyok,
 • a vonal részletes ábrája.

Általános üzemi jellemzők

 • a jelzések tí­pusa és a megfelelő közlekedési rend (kétvágányú, váltható menetirányú, bal vagy jobb járatú közlekedés stb.),
 • az áramellátás tí­pusa,
 • a forgalomirányí­tó központ és a vonat közötti rádió-berendezés tí­pusa.

Lejtviszonyok

 • Az emelkedők és lejtők, valamint azok pontos helye.

A vonal részletes ábrája

 • a vonalon lévő állomások, valamint a kiemelt szolgálati helyek nevei és azok elhelyezkedése,
 • alagutak, azok helyével, nevével, hosszával és olyan konkrét információkkal, mint gyalogjárók és biztonsági kijutási pontok megléte, valamint az olyan biztonságos helyek elhelyezkedése ahol az utasok evakuálása megtörténhet,
 • alapvető helyek, például fázishatárok,
 • az egyes vonalszakaszokon megengedett sebességek, szükség esetén ideértve a különböző vonattí­pusokra vonatkozó sebességi csoportokat,
 • a forgalomirányí­tás ellátásáért felelős szervezet neve és a forgalomirányí­tási terület(ek) neve(i),
 • a forgalomirányí­tási központok, forgalmi irodák nevei és ellátási területei,
 • a használatos rádiócsatornák azonosí­tása.

Az Útvonalkönyv formátumának azonosnak kell lennie az egyes vasúti társaságok vonatai által használt összes infrastruktúra esetében. A vasúti társaság felelős azért, hogy a vasúti pályahálózat-működtető(k) által szolgáltatott információk felhasználásával készí­tse el az Útvonalkönyvet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *